Member

Student

Airi Nakayama, Daiki Matsumoto, Hao WU, Hiroki Sawada,
Kensei Kikuchi, Kosuke Hori, Kotaro Watanabe, Minato Miyake, Motokazu Furuya, Toma Ito, Xiang Zhou, Yuki Kato

Mentor

Yuta Matsumura, Noriki Fukami, Shota Chida, Sho Aradachi,
Kohei Mizuno, Yuki Takeda, Shoji Iwabuchi,
Shiyun LIU, Yuma Endo, Takeo Uchida, Shosei Ichiseki, Keita Abe, Yuto Otaki,
Wataru Tobita

Supervisor

Ibuki Kawamata, Yuki Suzuki, Shin-ichiro M.Nomura, Satoshi Murata

Special Thanks

Miyazaki Takamichi, Tanabe Kaori

More Information !!